Akkoord over begroting: regering raakt niet aan de koopkracht

Door Johan Van Overtveldt, Jan Jambon op 15 oktober 2016, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën, Federale begroting, Verandering

De federale regering heeft een akkoord bereikt over de begroting en een aantal grote hervormingen, voor een totaal van drie miljard euro. Vicepremier Jan Jambon is tevreden: “We zijn erin geslaagd om de Europese regels te respecteren. Met voldoende zuurstof om mogelijke tegenvallers op te vangen.” Het voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt over de hervorming van de vennootschapsbelasting is klaar om uitgerold te worden.

Zeventig procent van deze aanzienlijke begrotingsoefening wordt gerealiseerd door besparingen op de uitgaven. “Met een overheidsbeslag van meer dan vijftig procent is dat de juiste manier van werken“, benadrukt Van Overtveldt. Naast de tien procent diverse inkomsten, onder meer uit dividenden, blijft er dan twintig procent aan fiscale maatregelen over.

Realistische cijfers

“Er wordt niet aan de koopkracht geraakt. Er komen geen nieuwe belastingen die de gewone man of vrouw treffen. We raken niet aan de uitkeringen van mensen die dit echt nodig hebben. En er komen ook geen nieuwe lasten op arbeid”, zei de minister.

Vicepremier Jan Jambon: “Dit is een breed omvattend akkoord, niet alleen over de begroting, maar ook over structurele hervormingen: over de arbeidsmarkt, over de concurrentiekracht van onze bedrijven, over de sociale zekerheid, en we gaan in de komende periode met concrete hervormingen komen op het vlak van fiscaliteit. Via een modernisering van het arbeidsrecht passen we onze arbeidsmarkt aan de noden van de 21ste eeuw aan. Zonder te veel administratieve drempels en zonder extra loonkostenverhoging.”

In de sociale zekerheid komen er slimme besparingen in de gezondheidszorg, zonder de patiënt te raken. En de stijgende uitgaven in de ambtenarenpensioenen worden afgeremd. Ook in de publieke sector zal men langer aan het werk moeten blijven.

Minister Van Overtveldt bevestigde ook dat de methodiek waarmee de inkomsten geraamd worden, bijgestuurd zal worden. “U herinnert zich de systeemfout die al een aantal jaren meegaat. We gaan die methodiek aanpassen, zodat we met realistische cijfers kunnen werken. En ondertussen wordt er een buffer ingeschreven om die afwijking op te vangen.”

Fiscale maatregelen

Twintig procent van de inspanning komt dus voor rekening van fiscale maatregelen. Dat houdt onder meer in dat de roerende voorheffing met drie procent stijgt tot dertig procent. Er komt ook een wetswijziging die de ontduiking van roerende voorheffing zal aanpakken. “Een vaak gebruikte techniek is om roerende voorheffing te ontwijken door het onderbrengen van aandelen in een holdingvennootschap. Dat achterpoortje zullen we sluiten”, aldus de minister.

De speculatietaks, die zorgde voor tegenvallende inkomsten uit de beurstaks, wordt afgeschaft. En de beurstaks zelf wordt ook aangepast: de huidige plafonds waarop de beurstaks van toepassing is gaan omhoog, zowel voor obligaties, aandelen als beleggingsfondsen. Ook de transacties via buitenlandse brokers zullen aan de beurstaks onderworpen worden.

“Daarnaast wordt de autofiscaliteit aangepast, en dan specifiek in de fiscaliteit voor de werkgever”, kondigde Van Overtveldt aan. “De aftrek voor brandstofkosten zal ingeperkt worden, maar voor de werknemer verandert er niets. We moeten daarbij evolueren naar een groener wagenpark en naar een mobiliteitsbudget dat keuzes geeft.”

Een laatste maatregel die Van Overtveldt nog toelichtte, was de eerder al overeengekomen afschaffing van de belastingkredieten (teruggave door fiscus) voor asielzoekers. “In dezelfde logica wordt er nu verder hervormd”, aldus de minister. “Ook andere fiscale voordelen zullen worden gekoppeld aan het hebben van een job en/of een minimale verblijfsduur in het land.” De minister besloot door te benadrukken dat er heel wat goede maatregelen in deze begroting zitten: “Maatregelen die de concurrentiekracht van onze bedrijven versterken en die voor jobs zorgen.”

Hervorming vennootschapsbelasting

De voorbereiding voor de hervorming van de vennootschapsbelasting is klaar. In de loop van de volgende weken zullen de teksten en de evaluatie op tafel komen. “We moeten het systeem vereenvoudigen en de lasten voor de kmo’s verlagen”, zei de minister daarover. “Onze kmo’s verdienen die fiscale rechtvaardigheid.”

begroting

asielzoekers en nieuwkomers

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is