Demir zet na 24 jaar ‘historische’ handtekening onder omgevingsvergunning Oosterweelverbinding

Door Zuhal Demir op 20 november 2020, over deze onderwerpen: Infrastructuur en openbare werken, Oosterweel, Omgevingsvergunning
project Oosterweel

Bijna exact 24 jaar na het pleidooi van toenmalig Antwerpse provinciegouverneur Camille Paulus om een duurzame oplossing uit te werken voor de fileproblemen rond Antwerpen is het eindelijk zo ver. Vandaag zette Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir haar handtekening onder de vergunning voor het grootste infrastructuurproject dat Vlaanderen ooit heeft gekend en dat zal zorgen voor een Derde Scheldeverbinding: de Oosterweelverbinding.

“Gedurende die vele jaren gebeurde er veel: de vogeltjesdans werd gedanst bij de beruchte brug ‘Lange Wapper’, er was een volksraadpleging, vele maatschappelijke debatten over tracés, tunnels of bruggen en vele Vlamingen verenigden zich om van het loutere mobiliteitsproject een groot leefbaarheidsproject te maken”, zegt Zuhal Demir.

Vooral die laatste reden maakt minister Demir tevreden dat ze de omgevingsvergunning vrijdag mocht afleveren. “Want het project dat vandaag vergund wordt, is niet het project waar men 24 jaar geleden aan dacht. Met dank aan burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland, de Vlaamse Regering, de stad Antwerpen en de intendant is de Oosterweelverbinding deel geworden van een grootschalig leefbaarheidproject en dat is een goede zaak. De meningen verschilden. Maar over één ding was eigenlijk iedereen het altijd eens: de bereikbaarheid en de leefbaarheid van Vlaanderen zijn van gigantisch belang voor de welvaart en het welzijn van de Vlamingen.” 

Tijdens het openbaar onderzoek werden 39 unieke bezwaarschriften ingediend. Die werden serieus genomen en hebben ook geleid tot bijkomende voorwaarden in de vergunning. Zo moet er maximaal ingezet worden op het laten herinfiltreren en hergebruiken van opgepompt grondwater. Ook de nabijgelegen natte natuurgebieden worden daarbij niet uit het oog verloren. 

Het Viaduct van Merksem verdwijnt  

Met het afleveren van de omgevingsvergunning aan Lantis kan volgens Demir de ‘schup in de grond’ voor het grootste infrastructuurproject dat Vlaanderen ooit heeft gekend. De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring (R1) volledig rond, dankzij de aanleg van een nieuwe tunnel onder de Schelde, een nieuw op- en afrittencomplex in het zuiden van de haven en de bouw van een tunnel onder het Albertkanaal die aansluit op de R1 Noord. Deze nieuwe verbinding moet het verkeer niet alleen vlotter maar ook veiliger laten verlopen. Het Viaduct van Merksem verdwijnt en de snelweginfrastructuur wordt zoveel als mogelijk onder de grond gebracht of ingebed in het landschap. De overkappingen moeten wijken en stadsdelen weer met elkaar verbinden. Bovengronds wordt ruimte vrijgemaakt om goed te leven, met volop groen en schonere lucht. Tot slot wordt de hele Ringzone uitgerust met een netwerk van brede fietsverbindingen.

De schup kan de grond in

“‘You had only one job’, zegt men wel eens. Wel, inderdaad: de schup moest de grond in. En dat kan na vandaag. Een stap dichterbij een leefbaarder Vlaanderen. Een omgevingsvergunning betekent -helaas- niet dat het project morgen een feit is. Deze grootse plannen zullen tijd in beslag nemen en her en der ook hinder veroorzaken die maximaal gemilderd moet worden. Maar de handtekening die ik vandaag zet maakt het eindelijk mogelijk om Vlaanderen zo leefbaar en bereikbaar mogelijk maken. Daar kan niemand tegen zijn”, zegt Demir.

Logistiek en economisch knooppunt in Europa

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon spreekt van een historische dag voor Vlaanderen als economisch knooppunt van Europa. “Antwerpen is een belangrijk logistiek en economisch knooppunt in Europa. De belangrijke economische clusters in de regio produceren samen één derde van het bbp in Vlaanderen, goed voor bijna 60 miljard euro. De Antwerpse haven genereert jaarlijks een toegevoegde waarde van 8,6 miljard euro en geeft werk aan circa 150.000 mensen. Ruim 60 procent van de Europese koopkracht bevindt zich binnen een straal van 500 kilometer rond Antwerpen. Dat we vandaag het licht op groen zeten op het verbeterde ontsluiting van Antwerpen en tegelijk de leefbaarheid van de Vlaming verbeteren is goed nieuws.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is