De burgerlijke stand houdt de authentieke aktes bij van alle burgers. Bedoeling is dat alle 589 gemeentelijke registers van de burgerlijke stand in één centrale database komen. Daarbij wordt gewerkt met volledig elektronische akten die de ambtenaar van de burgerlijke stand via de elektronische identiteitskaart ondertekent. Ook de dubbele archivering bij de gemeente en griffies verdwijnt.

Procedures worden korter en goedkoper

De regering keurde alvast een nota over het project goed. In de eerste helft van volgend jaar moet het wetsontwerp dan naar de Kamer, zodat burgers ten vroegste op 1 januari 2018 hun akten in een gemeente naar keuze kunnen opvragen. In een tweede fase wordt het ook mogelijk die te downloaden en te printen. Vanaf dan worden alle nieuwe akten bovendien digitaal opgemaakt en bewaard. De overheid zal ook zelf akten kunnen opvragen in de databank, zodat de burger die niet langer zelf moet aanleveren. Een naamswijziging of echtscheiding kan daardoor ook korter en goedkoper verlopen.