Jaarverslag Nationale Bank: “Bevestiging van een belastingregering”

Door Jan Jambon op 22 februari 2013, over deze onderwerpen: Belastingen, Economie, Federale begroting

Het jaarverslag van de Nationale Bank van België (NBB) bewijst dat de regering de begroting op koers probeert te houden via massale lastenverhogingen. De boodschap die EU-commissaris Olli Rehn gaf aan de Belgische regering is ook de N-VA-boodschap: deze regering moet structurele begrotingsmaatregelen nemen.

Volgens de NBB worden de uitgaven niet onder controle gehouden. Ze blijven structureel toenemen (met 0,8 procent BBP) en dus sterker dan de economische groei.

N-VA-fractieleider Jan Jambon: "De regering moet zich daarom bij de komende begrotingscontrole richten op een beperking van de uitgaven. Meer belastingverhogingen zijn onverantwoord."

Daarnaast moet de regering volgens de NBB ook budgettaire ruimte te creëren om de lasten op arbeid te verminderen. De loonkostenhandicap bedraagt volgens de NBB 13 procent met de buurlanden en niet 5 procent zoals de sociale partners beweren.

De regering moet dan ook dringend nze economie opnieuw het groeipad opjagen. “Focus daarbij op lastenverlaging voor mensen die werken en extra zuurstof voor de ondernemingen”, stelt Jan Jambon voor.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is