Jan Jambon haalt voor Vlaanderen 2,25 miljard uit Europees coronaherstelfonds binnen

Door Jan Jambon op 12 januari 2021, over deze onderwerpen: Europees beleid, Brexit, Coronacrisis
Jan Jambon

Vlaams minister-president Jan Jambon bereikte na stevige onderhandelingen met Waals minister-president Elio Di Rupo een akkoord over de verdeelsleutel van het Europese herstelfonds. De 2,25 miljard euro is meer dan verhoopt. “Vlaanderen zal zijn plan Vlaamse Veerkracht integraal kunnen uitvoeren”, zegt Jambon tevreden.

Van de 5,925 miljard Europees coronageld gaat 1,25 miljard (21 procent) naar de federale overheid. Van wat rest is 2,255 miljard (49 procent) voor Vlaanderen en ongeveer een even groot deel voor de andere overheden. Van het federale geld zal bovendien nog een flink deel naar Vlaanderen vloeien.

Jambon draait Europese logica om en haalt meer binnen dan verwacht

Indien België de verdeellogica van de Europese Unie had gevolgd, zou Vlaanderen amper 40 procent van de 5,925 miljard euro uit het herstelfonds gekregen hebben. Bij de bepaling hoeveel elke EU-lidstaat kreeg, keek Europa vooral naar inkomen per capita en de werkloosheidscijfers. Die logica speelde in de kaart van Wallonië, Elio Di Rupo had dan ook graag gezien dat ze werd doorgetrokken bij de verdeling van het geld. Maar minister-president Jambon onderhandelde een gunstigere deal voor Vlaanderen. “Uiteindelijk zijn we erin geslaagd om die Europese verdeellogica voor de helft om te draaien en zijn Vlaanderen en Wallonië elkaar halverwege tegemoet gekomen. Vlaanderen krijgt nu in totaal ongeveer evenveel als alle Franstalige entiteiten samen.”

Deelstaten nemen het heft in handen

De deal is het resultaat van intensieve onderhandelingen tussen Jan Jambon en Elio Di Rupo. Vorige donderdag lagen de standpunten nog ver uiteen, weet Jambon. “De twee grootste deelstaten hebben daarom in het weekend het heft in handen genomen en samen naar een compromis gezocht.” Zondag en maandag spraken Jambon en Di Rupo elkaar nog onder vier ogen via videogesprekken. Toen maandagavond de onderhandelingen met álle regeringsleiders opnieuw van start gingen, was er op 100 miljoen na een akkoord. Dat akkoord kwam er uiteindelijk rond 19 uur.

Brexitfonds volledig naar de deelstaten

Daarbovenop komt nog het Brexitfonds. Omdat de federale overheid hogere douanerechten geniet, zal het Brexitgeld volledig naar de deelstaten gaan. De 58,5 miljoen voor de visserij gaat volledig naar Vlaanderen. Van de overige 225 miljoen krijgt Vlaanderen 55 procent, in totaal ongeveer tweederde van het Brexitfonds. “Dat komt overeen met de verhouding tussen de gewesten qua verwachte impact inzake jobverlies”, zegt Jambon daarover.

Vlaamse Veerkracht integraal uitvoeren

Minister-president Jambon heeft met andere woorden goed onderhandeld voor Vlaanderen. Toen de Vlaamse Regering in september haar relanceplan van 4,3 miljard goedkeurde, hoopte ze op het Europese geld om dat te helpen financieren. “Dat is ook gelukt. We kunnen het Plan Vlaamse Veerkracht integraal uitvoeren. Dat is belangrijk voor Vlaanderen”, besluit Jan Jambon.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is