Na de coronacrisis kon Vlaanderen snel en krachtig de rug rechten. Ondertussen kreunt de wereld onder nieuwe uitdagingen, zoals de Russische inval in Oekraïne. Maar volgens Jambon is Vlaanderen klaar om in die complexe wereld zijn vleugels uit te slaan. “We zijn wereldvermaard op zoveel gebieden, maar we zijn te bescheiden om dat uit te stralen. We zouden nochtans fier moeten zijn. Onze zorg, onze welvaart, onze knowhow, maar ook de inventiviteit en de veerkracht van de Vlamingen, maken dat Vlaanderen alles in huis heeft om de beste plek op aarde te zijn, de beste plek om te leven.”

Muurvaste staatsstructuur

“Maar Vlaanderen kan op dit moment niet voluit gaan, omdat onze staatsstructuur verwrongen en eigenlijk muurvast zit. De verschillende bestuursniveaus houden elkaar in een houdgreep. Dat leidt tot immobilisme, besluiteloosheid, ergernis. Dat voedt het onbehagen en de verzuring. We kijken naar een politiek systeem dat de problemen niet opgelost krijgt, we kijken naar een systeem dat weinig daadkrachtig is.”

Zelfbestuur

Jambon pleit er dan ook voor om bij de volgende federale verkiezingen een einde te maken aan deze onhoudbare situatie. Hij kijkt daarvoor in de eerste plaats naar de politiek zelf: “Het is aan ons, politieke verantwoordelijken, om de situatie definitief te deblokkeren en het gros van de bevoegdheden integraal naar Vlaanderen en Wallonië over te hevelen. Want als Vlaanderen hoger en verder wil vliegen, dan moet het dat op eigen kracht kunnen. Met zelfbestuur dus.”

Fier zijn

“Wat we moeten doen, is fier zijn. Wat we moeten doen, is geloof hebben in de toekomst, in onszelf, in onze kracht op de beste te zijn. Wat we moeten doen, is geloven in Vlaanderen. Een vrij Vlaanderen”, besluit Jan Jambon.