“De bedoeling van deze missie is duaal. Enerzijds beoogt deze missie om de troeven van Vlaanderen in de verf te zetten. Anderzijds is het de bedoeling om zo veel mogelijk best practices uit te wisselen binnen de respectievelijke industriesectoren, zodat Vlaanderen en Frankrijk elkaar als industriële partners kunnen versterken. Dat is nodig om de economische uitdagingen van vandaag aan te gaan, denk bijvoorbeeld aan de US Inflation Reduction Act, die investeerders van de Europese markt dreigt weg te houden. De klemtoon ligt op de industrie van de toekomst”, aldus Jan Jambon.

Logische keuze

Frankrijk is een logische keuze in de zoektocht naar sterke nieuwe industriële partnerschappen. Niet alleen is er de geografische nabijheid met Vlaanderen, Frankrijk is bovendien één van de belangrijkste handels- en investeringspartners voor Vlaanderen. Frankrijk was Vlaanderens derde handelspartner in 2023 en op het vlak van investeringen naar Vlaanderen was het land zelfs de nummer twee na het Verenigd Koninkrijk.

Stevige delegatie

De stevige Vlaamse delegatie bestaat, naast de Vlaamse overheid en FIT, uit high-level vertegenwoordigers van de vier federaties en innovatieclusters, evenals voorbeeldbedrijven en startups die uitblinken op het vlak van industriële innovatie, industriële transitie en circulaire economie. In totaal gaat het om 41 bedrijven en 50 mensen die deel uitmaken van deze Vlaamse delegatie.

Onderwerpen