'Mijn DOSSIER' grondig vernieuwd

Door Jan Jambon op 22 september 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Veiligheid, Verandering
Jan Jambon

Minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken Jan Jambon heeft een nieuwe versie voorgesteld van Mijn DOSSIER. Via die online toepassing van de FOD Binnenlandse Zaken kan de burger zijn persoonlijk dossier in het Rijksregister raadplegen en attesten downloaden. “De structuur en lay-out van de toepassing zelf zijn grondig herwerkt, om ze gebruiksvriendelijker te maken. Er zijn ook nieuwe mogelijkheden toegevoegd. Zo is het aanbod aan attesten verdubbeld”, verklaart de minister, die benadrukt dat alle online attesten dezelfde juridische waarde hebben als de attesten die de gemeente aflevert.

Via Mijn DOSSIER kan de burger zijn gegevens in het Rijksregister nakijken, fouten in zijn dossier rapporteren, zijn contactgegevens doorgeven en checken wie zijn gegevens het laatste halfjaar heeft geraadpleegd. Afhankelijk van de gemeente kan je er ook een adreswijziging doorgeven in geval van verhuis.

Meer attesten

Een van de grootste troeven van Mijn DOSSIER is dat het burgers de kans geeft attesten uit het Rijkregister te downloaden of af te drukken, waar zij zich ook bevinden. Dat betekent zowel voor die burgers als voor hun gemeente een belangrijke administratieve vereenvoudiging. “We hebben het aantal online verkrijgbare attesten opgetrokken van vijf naar tien. Om hun authentieke karakter te versterken, hebben we ook de inhoud en lay-out aangepast”, legt Jambon uit. Een overzicht van alle attesten vind je hier, samen met een opsomming van de vele voordelen die Mijn DOSSIER biedt.

Juridisch evenwaardig

Instanties die deze attesten opvragen, mogen de digitale versie niet weigeren. “We bevelen zelfs sterk aan de digitale versie te gebruiken, want enkel in de digitale vorm kan je de rechtsgeldigheid van de digitale attesten goed controleren”, stipt de minister aan. 

Contactgegevens delen

Via Mijn DOSSIER biedt het Rijksregister ten slotte ook de mogelijkheid aan burgers om op vrijwillige basis (enkele van) hun contactgegevens te delen: telefoon- en gsm-nummer, faxnummer en e-mailadres. “Dat kadert evenzeer in ons streven naar administratieve vereenvoudiging. De overheidsinstanties die toegang hebben tot die gegevens kunnen zo sneller en directer met de burger communiceren”, besluit Jambon.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is