Minister Jambon: “Criminele motorbendes over landsgrenzen heen aanpakken”

Door Jan Jambon op 15 oktober 2015, over deze onderwerpen: Veiligheid, Justitie
Minister Jambon: "Criminele motorbendes over landsgrenzen heen aanpakken"

België, Nederland en Duitsland gaan nauwer samenwerken om grensoverschrijdende problemen met criminele motorbendes aan te pakken. Ook in Benelux-verband wordt de aanpak van die zogeheten outlaw motorcycle gangs (OMG’s) verder versterkt. Dat heeft minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon afgesproken met zijn Nederlandse en Duitse collega’s.

De aanpak van grensoverschrijdende problemen met criminele motorbendes vraagt zowel om strafrechtelijke als bestuurlijke maatregelen. België, Nederland en Duitsland willen daarom nog voor het einde van dit jaar in kaart brengen op welke manier zij informatie over criminele motorbendes beter met elkaar kunnen delen binnen de geldende regelgeving. “We gaan ook ervaringen uitwisselen om de vorming van dergelijke motorbendes tegen te gaan en ze op te sporen en als criminele organisaties te vervolgen”, zegt minister Jambon. “Samen met mijn Nederlandse collega wil ik bovendien het bestaande politiesamenwerkingsverdrag met Luxemburg aanpassen, zodat lokale autoriteiten in de grensstreken makkelijker informatie over criminele bendes kunnen uitwisselen.

Door een verstrengde wetgeving en grootscheepse politieacties in Nederland en Duitsland verleggen criminele motorbendes hun illegale activiteiten in de sfeer van drugs, afpersing en prostitutie steeds vaker naar ons land. De initiatieven van minister Jambon om de internationale samenwerking op dat vlak te versterken, komen dus niets te vroeg.

Ook nationaal plan van aanpak

Eerder dit jaar pleegde de minister ook bij ons al overleg met politie, justitie en de lokale overheden, met name de burgemeesters van een aantal Limburgse grensgemeenten, over een gezamenlijk plan van aanpak. Ook toen werd er beslist om te werken aan een betere informatiedoorstroming en coördinatie tussen de verschillende niveaus. Daarnaast zou er meer lokale ondersteuning komen door de federale politie. Ten slotte beloofde de minister om opnieuw te onderzoeken of het lidmaatschap van een criminele motorbende strafbaar kan worden gesteld en zo’n motorbende als criminele organisatie of privémilitie kan worden verboden. In het verleden mislukten pogingen daartoe steevast. “De vraag of het huidig wetgevend arsenaal daarvoor kan volstaan of dat er een wetswijziging nodig is, heb ik alvast voorgelegd aan mijn collega in deze regering Koen Geens, die bevoegd is voor Justitie”, besluit Jambon.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is