N-VA doet zes aanbevelingen voor modernisering monarchie

Door N-VA op 11 juli 2012, over deze onderwerpen: Monarchie

‘Monarchie rijmt niet op democratie’. Het standpunt van de N-VA is al langer gekend.

Maar een politieke meerderheid om de Belgische monarchie af te schaffen is er vandaag niet. Niet in Vlaanderen, niet in Wallonië.

Logisch dus dat de N-VA dan minstens vraagt dat de monarchie wordt hervormd tot een moderne instelling, een democratie van de 21ste eeuw waardig. En dan is absolute transparantie, met name over de financiële impact van de monarchie, zonder meer noodzakelijk.

Aan het eind van een colloquium dat de N-VA-kamerleden Jan Jambon en Theo Francken, en N-VA-senator Karl Vanlouwe organiseerden, formuleerde de N-VA zes concrete aanbevelingen voor een ‘modern’ koningschap. Kamerlid Theo Francken hekelde de houding van de regering-Di Rupo en de meerderheidspartijen die de opstart van een parlementaire werkgroep hieromtrent beletten. De voorstellen van N-VA zijn nochtans de logica zelve.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is