Regionaal stemrecht voor Belgen in buitenland weer stap dichterbij

Door Jan Jambon op 26 augustus 2016, over deze onderwerpen: Politiek
Regionaal stemrecht voor Belgen in buitenland weer stap dichterbij

Vandaag kan je als Belg in het buitenland enkel je stem uitbrengen bij de federale verkiezingen. Woon je in de Europese Unie, dan kan je ook nog stemmen voor de Europese verkiezingen. Maar stemmen voor de Vlaamse, Waalse of Brusselse verkiezingen is onmogelijk. Daar wil deze regering eindelijk verandering in brengen. “Iedere inwoner van dit land moet zijn stemplicht uitoefenen", vindt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

De regering heeft het voorstel tot uitbreiding van de stemplicht voor Belgen in het buitenland alvast goedgekeurd. “Het was al mooi dat landgenoten in het buitenland konden stemmen voor het federale parlement, maar we gaan dat nu ook mogelijk maken voor de regionale parlementen”, aldus Jambon.

Betrokkenheid versterken

Deze federale regering had zich daartoe ook duidelijk geëngageerd in haar regeerakkoord. “De regering heeft oog voor de specifieke belangen van Belgen die permanent of tijdelijk wonen, leven en werken in het buitenland”, zo staat daarin te lezen. “Zij wil hun betrokkenheid bij het beleid van ons land versterken.” Die “specifieke belangen” slaan ook op regionale materies zoals onderwijs en cultuur, handel en wetenschap. Denk alleen al aan de financiering van het Nederlandstalige onderwijs in het buitenland, een bevoegdheid van de Vlaamse Regering. “Er is geen enkele reden te bedenken waarom Vlamingen in het buitenland wel mogen stemmen voor federale, maar niet voor regionale verkiezingen", besluit minister Jambon.

Op gelijke voet

Een conclusie waarbij Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx zich graag aansluit: “Het is de hoogste tijd dat er een einde komt aan die anomalie. Volgens onze Grondwet staan de federale en regionale overheden op gelijke voet. Een ongelijke behandeling is dus nergens voor nodig.” Hendrickx zette vorig jaar al zijn schouders onder een resolutie waarin het Vlaams Parlement de federale regering opriep om snel werk te maken van een volwaardig stemrecht voor Vlamingen in het buitenland. In diezelfde resolutie werd de federale regering ook gevraagd om een vereenvoudiging van de stemprocedure te onderzoeken, door bijvoorbeeld het elektronisch stemmen of ‘e-voting’ te introduceren. Ook in haar eigen regeerakkoord heeft deze regering zich tot zo’n onderzoek verbonden.

Het voorstel tot uitbreiding van de stemplicht gaat nu eerst voor advies naar de Raad van State en vervolgens naar de Kamer, waar een tweederdemeerderheid nodig is.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is