Het akkoord is ook uniek omdat zoveel actoren met uiteenlopende belangen – de haven, de landbouw- en natuursector, actiegroepen en de overheid – samenwerken om hun jarenlange conflicten op te lossen. De Vlaamse Regering wil extra containerbehandelingscapaciteit realiseren in de haven, als economische motor van Vlaanderen. Enkele partijen konden zich niet vinden in het besluit dat de krijtlijnen voor die extra capaciteit vastlegde en stapten naar de Raad van State.

Intense gesprekken

In juni 2021 stelde de Vlaamse Regering de voormalige voorzitter van het havenuitbreidingsproject Freddy Aerts als bemiddelaar aan. Hij voerde in de afgelopen maanden intense gesprekken met de betrokken partijen: Gemeente Beveren, Polder Land van Waas, Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten hemel opgenomen te Doel, Doel 2020, Erfgoedgemeenschap Doel & Polder, Landbouwgemeenschap Wase Polders, Boerenbond, Voka-Alfaport, Natuurpunt, De Vlaamse Waterweg, Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en de Vlaamse overheid. Dat leidde tot het Toekomstverbond. De procedures voor de Raad van State worden ingetrokken.

Wat staat er in het verbond?

 1. Doel blijft bestaan
  Dankzij het Verbond krijgt Doel een toekomstperspectief waarin wonen, erfgoed en recreatie hand in hand gaan met de economische voorwaarde dat het nieuwe dok 7 dagen per week en 24 uur per dag operationeel kan zijn.
 2. Woonkernen buiten Doel blijven behouden
  De woonkernen buiten Doel, met name Ouden Doel, Rapenburg, Saftingen, Oud Arenberg blijven behouden. Ook voor de verspreide bewoning in het poldergebied zijn afspraken gemaakt en volgen er snel investeringen.
 3. Evenwicht tussen landbouw en natuur
  De oppervlakte landbouwareaal die de overheid nu in eigendom heeft op Linkerscheldeoever kan gebruikt worden om alle natuurmaatregelen nu en in de toekomst te realiseren. Het gaat om een oppervlakte van 665 ha die helemaal in het teken van natuur zal staan + 200 ha die in landbouwgebruik blijven.
 4. Mobiliteit en erfgoed
  In het verbond staan spijkerharde garanties om de impact van sluip- en vrachtverkeer onder controle te houden, met onder meer een plan voor  een nieuwe verbindingsweg tussen de N70 en de E34 en andere investeringen. Er komt ook een nieuwe verbinding via het water voor Doel, via een veerboot of een Waterbus. De eerste stap daarvoor is de verdere renovatie van de jachthaven. Daarna realiseert de Vlaamse overheid ook een nieuwe veersteiger en uiteindelijk een verbinding per schip.

Onroerend erfgoed investeert 4,5 miljoen euro in Doel voor onder andere het Hooghuis in Doel, Hof ter Walle en de restauratie van de Scheldemolen.