Vlaams MP Jambon wenst alle medewerkers van de 94 vaccinatiecentra over heel Vlaanderen veel succes

Door Jan Jambon op 9 februari 2021
Coronavaccin

Minister-president Jan Jambon dankt de vele duizenden Vlamingen die de volgende maanden, al dan niet vrijwillig, hard aan de slag gaan om de grootste logistieke operatie sinds de 2de WO tot een succes te maken.

De vaccinaties verlopen nog altijd volgens schema. We zijn nu helemaal klaar voor de volgende stap, bijna is het zo ver… Vanaf maandag 15 februari beginnen we de vaccinatie in onze Vlaamse vaccinatiecentra. Ongeveer 50.000 zorgverleners zullen vanaf dan uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren in een centrum van hun eerstelijnszone.

Het zal hoe dan ook nog heftig blijven. Zoals de voorbije weken bleek, zijn we voor de vaccinatiecampagne erg afhankelijk van de snelheid waarmee de producenten hun vaccins op tijd kunnen leveren.

In de woonzorgcentra werd bijna iedereen al gevaccineerd tijdens de afgelopen weken. Op enkele wzc na zijn ze allemaal aan de beurt geweest. Zo liet maar liefst 96% van alle wzc-bewoners zich vaccineren en 86% van de personeelsleden. Over een maand (ongeveer midden maart) hopen we hier helemaal mee klaar te zijn, ook met de tweede prik.  

Samen met de vaccinatie in de woonzorgcentra zijn al ongeveer 11.000 zorgverleners uit de eerstelijnszorg gevaccineerd, voornamelijk huisartsen en thuisverpleegkundigen. De vaccinatie van deze prioritaire doelgroepen zal verder gezet worden vanaf de week van 15 februari.

Het gaat om ongeveer 50.000 zorgverleners, met name de;

  • huisartsen,
  • thuisverpleegkundigen,
  • verzorgenden van de diensten voor gezinszorg,
  • bepaalde specialisten buiten de ziekenhuizen die hoogrisico patiëntencontact hebben, namelijk neus-keel-oor, pneumo & pediatrie
  • tandartsen en mondhygiënisten
  • het personeel van de vaccinatiecentra en de test- en triagecentra
  • de medewerkers van de overheid en de het lokale initiatieven die plaatsbezoeken doen bij besmette personen of in zorgvoorzieningen. 

 

Daarna volgen de 65+’ers en 45+’ers met een onderliggende medische aandoening.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is