Sectoraal akkoord 2020-2022

De Vlaamse Regering voorziet 30 miljoen euro voor het nieuwe sectoraal akkoord 2020-2022. Centraal in het akkoord staat de verhoging van de koopkracht en dit vooral bij de laagste lonen. Naast de forfaitaire verhoging van de lonen kiest de Vlaamse Regering voor een verhoging van de maaltijdcheques en een verbeterde fietsvergoeding. Ook komt er een thuiswerkvergoeding van 20 euro per maand voor wie minstens een dag per week thuiswerkt en kunnen personeelsleden tot hun gerechtigde pensioenleeftijd doorwerken zonder hun vakantiedagen te verliezen. Dit door de mogelijkheid te creëren om de resterende vakantiedagen uit te betalen voorafgaand aan het pensioen. 

“Waar ik alvast heel blij mee ben, is dat we samen met onze vakbonden niet gekozen hebben voor een eenvoudige procentuele bruto-loonsverhoging, wat in feite zou neerkomen op één extra indexering voor iedereen”, zegt Jambon. “We hebben in de plaats daarvan een akkoord bereikt over een combinatie van een reeks forfaitaire verhogingen en premies die in relatieve termen groter zijn voor de lagere lonen.”

5-sporenbeleid

Contractuele tewerkstelling als standaard in de plaats van de vaste benoeming

Parallel aan de onderhandelingen over het sectorale akkoord keurde de Vlaamse Regering een grondige modernisering van het Vlaamse personeelsbeleid principieel goed: het zogenaamde 5-sporenbeleid.  De Vlaamse Regering kiest voor de contractuele tewerkstelling als standaard in plaats van de vaste benoeming. Huidige statutaire ambtenaren behouden hun verworven rechten tot ze uitstromen. Het statuut van de huidige en toekomstige contractuele ambtenaren gaat er op zijn beurt ook structureel op vooruit:  de loonschalen worden gelijkgeschakeld aan de statutaire ambtenaren, er komt een extra ziekteverzekering ten opzichte van het wettelijke systeem, de tweede pensioenpijler wordt versterkt én het principe van de tweede kans bij eventuele functioneringsproblemen wordt algemeen voorzien.  

Prestatiegericht verlonen

Daarnaast krijgen alle huidige personeelsleden de mogelijkheid om in te stappen in een systeem van prestatiegericht verlonen. In het nieuwe systeem kunnen personeelsleden die boven verwachting presteren sneller een loonsverhoging krijgen dan degenen die onder verwachting presteren. Nieuwe personeelsleden komen automatisch in dit nieuwe systeem, de huidige personeelsleden kunnen vrijwillig overstappen of kunnen kiezen om in het huidige systeem te blijven.

Vlaamse overheid als aantrekkelijke werkgever

Over zowel het sectoraal akkoord als het 5-sporenbeleid worden nu de formele onderhandelingen tussen de Vlaamse Regering en de vakorganisaties opgestart. “Ik steek mijn hand uit naar de vakorganisaties om het overleg verder aan te gaan over de structurele hervorming van ons personeelsstatuut. Het doel dat we voor ogen hebben is namelijk identiek: dat de Vlaamse overheid een aantrekkelijke en slagkrachtige werkgever kan zijn en blijven”, besluit Jambon.