Vlaamse Regering maakt werk van grondig relancebeleid

Door Jan Jambon op 15 juli 2020

Eind april besliste de Vlaamse Regering onder leiding van minister-president Jan Jambon om een “Economisch Relancecomité” op te richten dat maatregelen moest uitwerken voor een snel en krachtig economisch herstel. Ook over de impact van de coronacrisis en van de bijhorende overheidsmaatregelen op het maatschappelijk leven was bezorgdheid. Daarom werd tevens een “Maatschappelijk Relancecomité” opgericht.

Het Economisch Relancecomité bestond uit 11 leden: 6 onafhankelijke experten, die elk een prominente rol spelen in hun vakgebied, en 5 afgevaardigden van de Vlaamse ministers. De 6 onafhankelijke experten waren : Koenraad Debackere, Wouter De Geest, Geert Noels, Stijn Baert, Marion Debruyne en Ans De Vos. 

Het Maatschappelijk Relancecomité bestond uit 18 leden: 9 onafhankelijke experten, die evenzeer vooraanstaande deskundigen zijn in hun werkdomein, en 9 afgevaardigden van de Vlaamse ministers. De 9 onafhankelijke experten waren : Ive Marx, Lieven Annemans, Liesbet Stevens, Pieter Ballon, Inge Vervotte, Wouter Duyck, Elke Hermans, Sabine Bourgeois en Alexandra Smarandescu. 

Elk van beide relancecomités bundelde zijn aanbevelingen in een rapport dat werd voorgesteld op 14 juli.

De Vlaamse Regering gaat nu met deze rapporten aan de slag, zal kijken welke denkpistes nog verder onderzocht of geconcretiseerd moeten worden en zal in september alles grondig bespreken in het kader van de begrotingsopmaak 2021 en de meerjarenraming, dit met oog op de goedkeuring van een relanceplan van de Vlaamse Regering, dat dan samen met of in het kader van de Septemberverklaring op 28 september 2020 bekend gemaakt zal worden.

U kan deze rapporten hier nalezen:

Economisch Relancecomité
Rapport, bijlage en presentatie 

Maatschappelijk Relancecomité
Rapport, samenvatting en presentatie

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is