“Op basis van het voorliggende dossier, de passende beoordeling en de voorwaardelijk gunstige adviezen leveren we deze omgevingsvergunning af. Het spreekt voor zich dat het beter was een stikstofdecreet te hebben alvorens deze vergunningsbeslissing te nemen, omdat zo de rechtszekerheid nog meer gegarandeerd zou zijn. Door de politieke spelletjes en vertragingsmaneuvers van de oppositie is dat op dit moment niet mogelijk, dus roeien we met de riemen de we nu hebben”, klinkt het bij Zuhal Demir.

Gunstige adviezen

De opgevraagde adviezen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), departement Zorg, Natuur en Bos (ANB), departement Omgeving, de OVAM, de Vlaamse Waterweg, het Antwerpse stadsbestuur en de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) waren allen (voorwaardelijk) gunstig.

Klimaatneutraal binnen 10 jaar

Als voorwaarde geldt onder meer dat INEOS de installatie binnen 10 jaar na de start van de exploitatie klimaatneutraal maakt, voor zover de technieken en infrastructuur op dat moment beschikbaar zijn. Dat is sneller dan de datum die de deputatie met 2040 naar voren schoof. Het bedrijf moeten daarenboven tweejaarlijks rapporteren over de evolutie van die technische haalbaarheid en de mogelijke implementatie ervan in de praktijk. Tijdens de exploitatiefase moeten strikte uitstoot- en lozingsnormen gerespecteerd worden.

Vlaamse welvaart

Zuhal Demir en Jan Jambon benadrukken tot slot het economisch belang van het dossier: “Deze vergunning gaat over veel meer dan de aanvrager zelf. Dit gaat over Vlaamse onderaannemers, Vlaamse jobs en Vlaamse welvaart. We rekenen erop dat de aanvrager de vergunningsvoorwaarden strikt naleeft zodat ook het evenwicht met de omgeving gegarandeerd is.”