“Deze budgetverhoging is broodnodig om de toekomst van de cultureel-erfgoedorganisaties te verzekeren. Dit is de bekroning van de vele inspanningen die we deze regeerperiode hebben gedaan om de noodzakelijke inhaalbeweging van onze cultureel-erfgoedsector mogelijk maken”, zegt Jan Jambon.

50 procent meer

“We verhogen het jaarlijkse budget van deze erfgoedronde in één klap met meer dan 50 procent, en dat voor de volgende vijf jaar. In navolging van wat er in deze regeerperiode eerder voor de kunstensector gerealiseerd werd, krijg daarmee ook de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen een beduidende financiële versterking om zijn ambities waar te maken.”

Historische inhaalbeweging

Het gaat om een historische inhaalbeweging: nooit eerder investeerde de Vlaamse Regering zoveel middelen in de cultureel-erfgoedsector. De focus ligt daarbij op musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken.