Vlaanderen start Leesoffensief om Vlaming meer aan het lezen te krijgen

Door Jan Jambon, Ben Weyts op 20 september 2022, over deze onderwerpen: Cultuur
kinderen lezen een boek in het park

Vlaanderen lanceert een groot ‘leesoffensief’ om het leesniveau van de Vlaming gevoelig te verhogen. Onze regio bengelt achteraan het peloton als het gaat over begrijpend lezen bij kinderen. Daarenboven duikt de Vlaming te weinig in de boeken. De Vlaamse Regering wil dat tij keren met een stevige campagne.

Het gaat slecht met de leesvaardigheid in Vlaanderen. Onze 10-jarigen behalen in de internationale PIRLS-vergelijking met 45 landen slechts de 32ste plaats als het gaat over begrijpend lezen. Eén op de vijf haalt zelfs het minimumniveau niet. We bengelen dus achteraan het peloton. Vlaamse kinderen hebben zo twee jaar extra nodig om hetzelfde leesniveau te halen als de 10-jarigen in de best presterende landen. Een groeiende groep leest ondertussen steeds minder of zelfs helemaal niet. Dat terwijl lezen de absolute basis is voor alle leren. Het is essentieel voor welslagen in het (hoger) onderwijs en het is een cruciale bouwsteen voor de culturele en persoonlijke ontwikkeling van kinderen, jongeren én volwassenen.

Over tien jaar in top vijf

De Vlaamse Regering wil het tij keren met een groot Leesoffensief en de communicatiecampagne ‘Vrienden voor het Lezen’, met als doelstelling nieuwe en meer lezers te maken. De ambitie is om over 10 jaar aansluiting te vinden bij de top 5 landen met de beste leesvaardigheid. 

Vlaanderenleestdag

Vlaams minister van Cultuur Jambon roept 23 april, de Wereldboekendag, dan weer uit tot de Vlaanderenleestdag om het belang en plezier van lezen extra in de kijker te zetten. Jan Jambon: “Vanuit het Leesoffensief willen we met vereende krachten bouwen aan een samenleving waar een leescultuur alle kansen krijgt om te gedijen. We willen deze dag aangrijpen om bibliotheken, scholen, musea, verenigingen, bedrijven, lokale besturen en individuele burgers warm te maken om boeken uit de kast te halen, roepen we voorlezers op om op pad te gaan, lezers om post te vatten op plekken in de publieke ruimte. Een dag waarop alle Vrienden voor het Lezen zich tonen.” 

Focus op Nederlands bij eindtermen

“Bij de ontwikkeling van nieuwe eindtermen leggen we nadrukkelijk de focus op Nederlands. Dat is het vak dat alle andere vakken mogelijk maakt, het kader waarbinnen je andere kennis verwerft. Net daarom willen we met deze campagne zo breed mogelijk gaan en willen we ook niet-lezers bereiken. Vroegere campagnes richtten zich immers al te veel op wie al leest, maar net bij niet-lezers is de nood het hoogst”, besluit Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is