Vlaanderen zet in werkgelegenheidsakkoord nieuwe stappen naar werkzaamheidsgraad van 80 procent

Door Jan Jambon op 1 juli 2022, over deze onderwerpen: Werken, Activering
Werkende handen

De Vlaamse Regering heeft met de Vlaamse sociale partners een nieuw Werkgelegenheidsakkoord afgesloten dat een antwoord moet bieden op de vele openstaande vacatures in Vlaanderen en versneld en versterkt moet toewerken naar een werkzaamheidsgraad van 80 procent. De Vlaamse Regering maakt daarvoor de komende twee jaar 100 miljoen euro vrij. Dat verkondigden Vlaams minister-president Jan Jambon en minister van Werk Jo Brouns in een persconferentie. 

De krapte op de arbeidsmarkt is terug van nooit weggeweest. Terwijl de inflatie piekt, aanvoerketens stokken, de energieprijzen hoog blijven en het Belgische begrotingstekort zorgwekkend is, is de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nog nooit zo pertinent geweest. Minister-president Jan Jambon en minister van Werk Jo Brouns zijn dan ook tevreden dat de Vlaamse Regering samen met de Vlaamse sociale partners (Voka, ACV, UNIZO, ACLVB, Boerenbond en Verso) in moeilijke omstandigheden erin geslaagd is om een nieuw Vlaams Werkgelegenheidsakkoord af te sluiten. “Het opkrikken van de werkzaamheidsgraad is een van de belangrijkste prioriteiten van deze regering”, aldus Vlaams minister-president Jan Jambon. 

Het Werkgelegenheidsakkoord “Iedereen nodig, Iedereen mee” bestaat uit vier grote pijlers. 

Uitbouw van een resultaatgericht activeringsbeleid 

In de eerste plaats wordt met het nieuwe akkoord het activeringsbeleid versterkt om de beschikbare talenten, ook uit de groep die vandaag nog niet-beroepsactief is, beter te matchen met de openstaande (knelpunt)vacatures. Zo wordt onder meer de huidige contactstrategie van VDAB bijgestuurd, met als doelstelling om nieuwe werkzoekenden sneller te bereiken en op maat te ondersteunen. 

Ook willen de Vlaamse Regering en de sociale partners de grote groep van langdurig zieken versterkt begeleiden in hun terugkeer naar de werkvloer en het aantal re-integratietrajecten op te voeren naar 12.000 in 2024. De filosofie hierachter is duidelijk: de tewerkstelling na langdurige ziekte is niet alleen een economisch verhaal, maar ook een gezondheidsvraagstuk voor de betrokken werknemer. Werk, al dan niet aangepast, moet deel uitmaken van de oplossing.

Om ook werkgevers te stimuleren wordt de weinig succesvolle bestaande maatregel van de ‘aanwervingsincentive’ afgeschaft en omgevormd naar een RSZ-korting, gericht op zowel langdurig werkzoekenden als andere potentiële werknemers die minstens twee jaar niet actief zijn op de arbeidsmarkt, zoals langdurig zieken. Werknemers die na een lange inactiviteit terug aan het werk gaan krijgen extra begeleiding op de werkvloer, om ze duurzaam aan de slag te houden..

Een doorgedreven opleiding- en loopbaanbeleid

Een permanente leercultuur is onontbeerlijk in functie van duurzame loopbanen en persoonlijke ontwikkeling. Om tegen 2030 elke Vlaming aan het leren te krijgen wordt onder meer de maatregel van het gemeenschappelijk initiatiefrecht van het Vlaams Opleidingsverlof verlengd. Hiermee is extra verlof, 250 in plaats van 125 uur, mogelijk wanneer de werkgever een opleiding toejuicht. We bieden ook een opleidingsgarantie aan iedere Vlaming. Het akkoord richt zich vooral op opleidingen voor knelpuntberoepen en duwt ook mensen die zich langer dan twee jaar niet op de arbeidsmarkt hebben aangeboden en geen uitkering krijgen richting knelpuntberoepen. Heel wat knelpuntvacatures vergen immers een opleiding die minstens een schooljaar duurt. Gedurende die periode dat bijvoorbeeld een huismoeder- of vader een opleiding volgt, en dus niet aan de slag kan, voorzien we in een financiële aanmoediging. 

Versterkte inzet op werkbaar werk

Meer dan ooit zijn we ervan overtuigd dat mensen aan de slag houden een uitdaging op zich is en ernstige aandacht vraagt. De Vlaamse Regering en de sociale partners geven werkbaar werk dan ook een prominente plaats in het akkoord. Er wordt de komende jaren werk gemaakt van een innovatieprogramma voor werkbaar werk dat uitgaat van een meer geïntegreerde aanpak. Samen met de sociale partners zal ook aan de slag gegaan worden om succesvolle strategieën te ontwikkelen om burnout te voorkomen, dé ziekte van de 21e eeuw. De doelstelling is om mensen in hun loopbaan te versterken en mensen op een duurzame wijze aan boord te houden.   

Er volgt ook een actieplan voor werknemers die ouder dan 55 jaar zijn. Deze werknemers zijn niet oud (of out), maar ervaren. Meer diversiteit op de werkvloer, ook inzake leeftijd, is een absolute troef voor een onderneming.

Kansen benutten van interregionale mobiliteit en arbeidsmigratie

Tot slot ligt een deel van het antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt ook buiten Vlaanderen. Interregionale mobiliteit en gerichte arbeidsmigratie bieden heel wat kansen voor de arbeidsmarkt, al wil Vlaanderen de focus leggen op het activeren van beschikbare arbeidsreserve.

Om die interregionale mobiliteit te stimuleren sluit de Vlaamse Regering zo snel mogelijk een samenwerkingsakkoord met het Waalse Gewest af, gelijkaardig aan het bestaande samenwerkingsakkoord met Brussel Via deze versterkte samenwerking tussen de arbeidsbemiddelingsdiensten VDAB, Actiris en Le Forem moeten jaarlijks minstens 2000 Brusselaars en 2000 Walen in Vlaanderen aan de slag kunnen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is