Vlamingen kunnen makkelijker werken en studeren in Baltische Staten

Door Ben Weyts, Jan Jambon op 2 juni 2021, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs
diploma - studeren

Vlamingen zullen in de nabije toekomst makkelijker kunnen gaan werken en studeren in Estland, Letland en Litouwen. Alle diploma’s uit ons hoger onderwijs zullen automatisch erkend worden in de Baltische Staten – en vice versa. Dat staat in een multilateraal verdrag tussen de Baltische Staten en de Benelux dat goedgekeurd is door de Vlaamse Regering. “Vlaanderen neemt een voortrekkersrol op binnen de Europese Unie”, zeggen minister-president Jan Jambon en  Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Het uiteindelijke doel is dat onze hoogwaardige Vlaamse diploma’s automatisch erkend worden in de hele Unie. Zo kunnen Vlamingen makkelijker in het buitenland studeren en werken.”

De Benelux-landen erkennen elkaars diploma’s hoger onderwijs al enkele jaren automatisch. De Baltische Staten hebben dat voorbeeld gevolgd: ook de Esten, Letten en Litouwers erkennen elkaars diploma’s hoger onderwijs automatisch. Concreet betekent dit dat je binnen de Benelux enerzijds en binnen de Baltische Staten anderzijds heel makkelijk kan gaan studeren of werken in een ander land. Dankzij de automatische erkenning vermijden burgers heel wat administratief gedoe en kosten.

Diploma’s automatisch wederzijds erkend

De Vlaamse Regering heeft nu groen licht gegeven voor een multilateraal verdrag tussen de Benelux en de Baltische Staten. In de nabije toekomst zullen alle diploma’s hoger onderwijs uit de Benelux zonder tijdrovende procedure automatisch erkend worden in de Baltische Staten – en vice versa. Voor Vlamingen wordt het dan veel eenvoudiger om zonder drempels en zonder rechtsonzekerheid te gaan werken en studeren in Estland, Letland en Litouwen. Dat is goed nieuws voor studenten, hoger onderwijsinstellingen en bedrijven.

Open economie en open blik op de wereld

“Andere landen of regio’s kunnen zich later aansluiten bij dit verdrag”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We zullen altijd waken over de kwaliteit van diploma’s, maar Vlaanderen wil meer invulling geven aan de Europese Hoger Onderwijsruimte, want die blijft nog te veel dode letter. Dit akkoord met de Baltische Staten is een belangrijke stapsteen. We hebben een open economie en een open blik op de wereld. Het moet makkelijker worden om een extra studie te doen in een ander land of om een job te aanvaarden van Spanje tot Finland, en alles er tussenin.”

Wereldtop op academisch niveau

“Volkomen in lijn met ons Vlaams buitenlandbeleid steunen we voluit projecten die onderwijsuitwisselingen vergemakkelijken”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon. “Het is de voortzetting van een eeuwenoude traditie: hoeveel Vlamingen trokken er niet de wereld rond om zich bij te scholen en tegelijk ontvingen we hier toppers uit andere landen? Met verbluffende resultaten. Dit verdrag vertolkt onze ambitie om op het academische niveau tot de wereldtop te blijven behoren. Talentrijke Vlamingen vergroten hun kennis en blik door internationale ervaringen en wij kunnen veel van buitenlandstudenten leren.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is